Groep 7/8

Groep 7/8

Wij zijn een groep van 29 leerlingen. Juf Ilona en juf Marja zijn onze juffen.