Hulpouders

Overblijven
Op onze school is er voor alle kinderen gelegenheid om over te blijven. Het overblijven staat onder toezicht van de overblijfouders en vindt plaats in diverse overblijfruimtes.
Tot 12.45 uur zijn de kinderen onder de hoede van de overblijfouder(s). Daarna neemt de leerkracht die pleinwacht heeft de verantwoordelijkheid over.
De kinderen eten gezamenlijk hun zelf meegebrachte maaltijd en er wordt begonnen en besloten met gebed. Ook wordt er een gedeelte uit een dagboek of kinderbijbel gelezen.

De kosten: U kunt voor uw kind een strippenkaar van € 20,00 aanschaffen. Uw kind kan daar 12x voor overblijven. Iedere keer dat uw kind er is, wordt er een strip afgetekend. U krijgt een seintje als de de kaart bijna vol is. De strippenkaart aanschaffen kan door het bedrag in een dichte envelop ( voorzien van naam en groep) te deponeren in de brievenbus van de overblijfcoördinatoren in het overblijflokaal.

Mocht u vragen hebben over het overblijven, of wilt u zelf ook overblijfouders worden, dan kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator Marjolein van Dijke.