Identiteit

Body

We zijn een christelijke basisschool waar we veel waarde hechten aan het uitdragen van waarden en normen. Samen met ouders en kinderen vormen we een gemeenschap waarin wij respect hebben voor verschillende meningen en achtergronden. We hanteren vaste afspraken en regels vanuit de Kanjertraining, waaraan we ons ook verbinden.
De uitgangspunten hierbij zijn:  vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. 

Wij willen een moderne, open en gastvrije christelijke school zijn. We leven en werken vanuit ons geloof in de Bijbel. Voor onze godsdienstlessen maken wij gebruik van de methode ‘Kind op maandag’. Een open en gastvrije christelijke school betekent voor ons, dat er ruimte is voor andersdenkenden. Wel wordt van een ieder verwacht mee te doen aan alle vakken, inclusief het godsdienstonderwijs; met het zingen van de liederen, het lezen in de Bijbel en activiteiten zoals vieringen rondom de christelijke feestdagen.