Jenaplan

Jenaplan... ..de school waar je leert samenleven......

Het Jenaplanonderwijs behoort tot het traditioneel vernieuwingsonderwijs. De 7 essenties maken de focus van onze school duidelijk:

"We willen ondernemende mensen, die kunnen plannen en samenwerken, mensen die iets kunnen creeëren en dat kunnen presenteren. Ze moeten na kunnen denken over hun inbreng, kunnen reflecteren en ze moeten verantwoordelijkheid kunnen dragen"

Ondernemen  : ‘jouw initiatief is welkom’

Plannen:  'durf te dromen'

Samenwerken: 'samen kunnen we meer'

Creeëren: 'alles is mogelijk'

Respecteren: 'zijn wie je bent'

Presenteren: 'laat zien wie je bent'

Reflecteren: 'wat is jouw wens, waar word jij blij van?'

Verantwoorden : 'hoe vind je het effect van wat je gedaan hebt?'

Zorgen voor: 'wij helpen elkaar'

Communiceren: 'jouw mening telt'
 

Wat is Jenaplan? Bekijk het filmpje voor meer informatie.

 

https://youtu.be/ahj9TBCiI9c