Kindgericht

We werken kindgericht.  Daarbij gaan we uit van de groei en de continue ontwikkeling van ieder kind.  Geen kind is hetzelfde en leert op zijn/haar eigen manier.  Wij zien het als onze taak om ons onderwijs hierop af te stemmen.  Wij hechten waarde aan een goede ondersteuningsstructuur.  Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte ondersteunen wij, binnen onze mogelijkheden, door gebruik te maken van andere leerstijlen en aanpassingen te maken in het onderwijsaanbod.

De indeling in stamgroepen van drie leerjaren is een belangrijke bijdrage in het opdoen van sociale ervaringen. De kinderen zijn afwisselend jongste-middelste en oudste van de groep.
De groepsleid(st)er helpt de kinderen bij dit leerproces. Het creëren van regelmaat en ruimte zijn hierbij belangrijke succesfactoren: ruimte om te leren met en van elkaar (samenwerkend leren), regelmaat om duidelijkheid en structuur te scheppen.
Zonder relatie geen prestatie, dat is onderwijs met resultaat!

We zijn een plek waar we het leven leren door: 
Samen te praten, samen te spelen, samen te werken en samen te vieren