Medezeggenschapsraad

 

Als gevolg van de Wet Medezeggenschap heeft onze school ook een medezeggenschapsraad. Deze valt te vergelijken met de
ondernemingsraad in een bedrijf. Zowel ouders als personeel van de school zijn in deze raad vertegenwoordigd. De taak van de MR ligt vooral in het toetsen van
het beleid van de school c.q. het bestuur en de uitvoering daarvan. Bij veel beslissingen is het bestuur verplicht de MR om advies of
instemming te vragen. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De directeur is adviserend lid. De vereniging Radar kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn.

De oudergeleding: Erik Sawyer (voorzitter) en Veri van der Leij (secretariaat)

De personeelsgeleding: Ellen van de Hoek en Willeke Braber

Adviserend lid: Nelly de Bruijne