Medezeggenschapsraad(MR)

Als gevolg van de Wet Medezeggenschap heeft onze school ook een medezeggenschapsraad.
Deze valt te vergelijken met de ondernemingsraad in een bedrijf. Zowel ouders als personeel van de school zijn in deze raad vertegenwoordigd.
De taak van de MR ligt vooral in het toetsen van het beleid van de school c.q. het bestuur en de uitvoering daarvan. Bij veel beslissingen is het bestuur verplicht de MR om advies of instemming te vragen.
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De directeur is adviserend lid.
De vereniging Radar kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn.
De oudergeleding: Erik Sawyer (voorzitter) en Veri van der Leij (secretariaat) en Willemien Kloet.
De personeelsgeleding: Ellen van de Hoek, Rian Verboom en Eleanore van Opdorp
Adviserend lid: Nelly de Bruijne(directeur)