Ouders

Op deze pagina's vindt u meer informatie over hoe u als ouder kunt participeren in de school. Dit kan onder meer in de ouderraad of de medezeggenschapsraad. Klik op de knoppen in het menu voor meer informatie.

Mocht u belangstelling hebben voor een functie in de OR of MR, dan kunt u dit te kennen geven bij de directeur.