Hoe werken wij

Passend onderwijs
Body

Passend onderwijs....... in jenaplanperspectief
Het jenaplanconcept is vooral het concept, waarbij het kind als uniek beschouwd wordt met als consequentie dat uitgegaan wordt van verschillen bij kinderen. De stamgroepleider heeft een programma samengesteld , waarbij differentiëren de rode draad vormt.

Tegemoetkomen aan de behoefte van ieder kind
De instructies zijn zo georganiseerd dat we zoveel mogelijk aan de behoeften van ieder kind tegemoet kunnen komen. Sommige kinderen zouden veel liever zelf aan de slag gaan zonder de instructie te volgen, terwijl anderen juist afhankelijk zijn van de uitleg van de stamgroepleider.

Omgaan met verschillen
Hoe kan je als stamgroepleider ieder kind betrekken bij de leerstof, als je rekening wil houden met de verschillende leerstijlen, rekening houden met de ontwikkelingsfases van kinderen op het gebied van zelfstandig werken en leren? Dit doen we door het toepassen van de verschillende vormen van differentiatie zoals tempo, verdieping, verbreding, niveau, interesse, werkvorm en leerstijl.