Kanjertraining

Kanjertraining  sluit goed aan bij ons Jenaplanonderwijs waar vertrouwen, normen, waarden en respect voor elkaar een belangrijke plaats in nemen.

De Kanjertraining is een methode voor het aanleren van sociaal emotionele vaardigheden. De belangrijkste reden waarom wij hiermee werken is om het pedagogisch klimaat positief te blijven ontwikkelen en te borgen.

De kinderen voelen zich veilig, ze durven zichzelf te zijn en voelen zich bij elkaar betrokken.
Ook leren de kinderen hun gevoelens onder woorden te brengen.
Ze leren verantwoordelijkheid te nemen en krijgen meer zelfvertrouwen. 

Bij de Kanjertraining horen vijf vaste afspraken:
1.       We vertrouwen elkaar.
2.       We helpen elkaar.
3.       Je speelt niet de baas.
4.       We lachen elkaar niet uit.
5.       Je bent niet zielig.

Als je met veel mensen samen werkt vormen duidelijkheid en consequent handelen een basis voor een goede sfeer in de school. Dat betekent ook dat we respect hebben en openstaan voor elkaar. Kinderen onderling, stamgroepleiders onderling, kinderen en stamgroepleiders, maar ook ouders onderling, of ouders en stamgroepleiders.