Kinderen

Wij willen een plek zijn waar elk kind zich geaccepteerd weet en waar ieders talent tot ontwikkeling komt. We gaan uit van de groei en de continue ontwikkeling van ieder kind en stemmen het onderwijs af op zijn/haar behoefte.