Rots & water

Het doel van het Rots & Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 - 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd.

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma dat wordt ingezet naast de lessen Kanjertraining.
Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Onze collega Ellen van den Hoek is gecertificeerd trainer van het programma en werkt hiermee om de week met de kinderen van de stamgroepen.

Rots & Water ®, een psychofysieke training voor jongens en meisjes Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van 4 – 18+.