Verlofaanvraag

Body

Wilt u een dag verlof aanvragen vanwege een speciale gelegenheid? Of buiten de schoolvakanties op vakantie? Hier zijn binnen de Leerplichtwet regels voor opgesteld. U vindt deze regels in de brochure van het Regionaal Bureau Leerplicht.

Body

 

Verlof aanvragen kunt u middels het formulier aanvraag extra verlof. Als het gaat om het aanvragen van de enige gezinsvakantie in het schooljaar, buiten de schoolvakantie om, is een werkgevers- en een accountantsverklaring vereist.

Bekijk voor het indienen van een verlofverzoek of u hiervoor in aanmerking komt. De informatie op de site van de rijksoverheid kan u hierbij helpen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen