Wie zijn wij

Wij willen een Jenaplanschool zijn waar elk kind zich geaccepteerd weet en waar ieders talenten
tot ontwikkeling komen. Op onze Jenaplanschool ontstaat leren in liefde, in verbinding en
vanuit verwondering. We zijn een leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven.
Ouders voeden samen met de school de kinderen op tot mensen die van betekenis
zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.
Onze school beschouwen we als een gemeenschap met een veilig pedagogisch klimaat
dat gebaseerd is op de christelijke waarden en normen. De Bijbel is daarbij onze bron.